Ett redskap för din fred

Söndagen den 21 november kl 11.00 

Gudstjänst på Domssöndagen från Domkyrkan i Göteborg

Domssöndagen är proklamerad som kyrkornas globala söndag. Det är ett initiativ från Sveriges Kristna Råd.

Bakom Kyrkornas globala söndag ligger såväl ett engagemang i freds- och rättvisefrågorna som ett ekumeniskt medvetande.

Radiogudstjänsten denna söndag firas enligt Svenska kyrkans ordning men med viss anpassning till ett ekumeniskt gudstjänstmaterial.

Temat ”Ett redskap för din fred” är hämtat från Franciskusbönen, som också används i gudstjänsten.

Domprost Roland Persson predikar.

Gustavikören sjunger under ledning av Anne-Marie Rydberg. Bengt Nilsson är organist och diakon Birgitta Holmer leder förbönen.

Producent: Åke Anderasson, SR Göteborg