FÖRSTA ADVENT

Första adventsgudstjänst från S:t Matteus kyrka i Stockholm söndag den 28 november kl 11.00

Adventstid – ljus, förväntan och musik. Stjärnorna i fönstren lyser upp vintermörkret, adventsljusen tänds ett efter ett och någon börjar nynna Hosianna, Davids son.

Första Advent är en av de stora musikhelgerna i kyrkan och radiogudstjänsten gästar S:t Matteus kyrka i Stockholm.
Här finns en rik musiktradition med flera körer och egen symfoniorkester.

Den första söndagen i advent är inte bara den första söndagen i adventstiden. Nu inleds också det nya kyrkoåret som löper fram till nästa års Domssöndag.

Anders Frisk spelar på Matteuskyrkans orgel, som med sina 4 508 pipor räknas till en av Stockholms främsta kyrkoorglar.

Temat den här söndagen är Ett nådens år och Lars Erik Gardell, präst i S:t Matteus, håller dagens predikan.  

En gudstjänst med klassisk adventsmusik framförd av S:t Matteus Kör ackompanjerad av en brasskvartet med slagverk under ledning av Gunnar Julin.

Producent: Åsa F Vestergren, SR Samhälle Stockholm