Den kämpande tron

Gudstjänst söndag den 20 februari, kl 11.03.

Gudstjänsten sänds från Oscar Fredriks kyrka i Göteborg.

Kyrkoherde Kenneth Kjellgren predikar.

Liturg: komminister Bengt Ohlsson.

Producent: Bo Nordström, SR Göteborg