Frälsningsarmégudstjänst

Söndag den 22/1, 2006 kl,  11.03.

Gudstjänsten sänds från Örebro med hornmusik och strängmusik.

Predikan: Gertrud Bergman

Mötesledare: Gunilla Johansson

Ur Frälsningsarméns sångbok sjungs: 263, 586, 382.

Producent: Tommy Sundquist, SR Örebro.