Frälsningsarmégudstjänst

Söndag den 22/1,  2006 kl,  11.03.

Gudstjänsten sänds från Örebro med hornmusik och strängmusik.

Predikan: Gertrud Bergman.
Mötesledare: Gunnel Johansson.     

De är soldater i en armé som inte bär vapen. Att vara soldat i Frälsningsarmén innebär att man är i Guds armé. Men trots att soldaterna blivit färre och färre, är knappast kriget slut för det.

Devisen ”soppa, tvål och frälsning” som använts sedan grundaren William Booths dagar, är fortfarande aktuell och hjälpbehovet ökar till och med! För den sociala sidan av Frälsningsarmén är fortfarande stor.

Och ”soldaterna” då? Jo, de har naturligtvis ledare med militära beteckningar. Den radiosända armégudstjänsten kommer från Örebro, och kårledaren där heter Gunnel Johansson och tituleras major. Hon är också mötesledare.

Predikan görs av överstelöjtnant Gertrud Bergman. Hon har en högre grad för att hon varit med lite längre. Gertrud kommer att predika över ämnet Jesus skapar tro.

Det blir medverkan av hornmusik och strängmusik som också är karakteristiskt för en gudstjänst från Frälsningsarmén.

Producent: Tommy Sundquist, SR Örebro.