Tacksägelsedagen

Gudstjänst den 8/10-06, kl 11.03.

Ekumenisk gudstjänst från Fredstorget, Aneby, i samarbete mellan fem kyrkor. 

Aneby Kristna Råd avslutar denna söndag, Tacksägelsedagen, sin höstkampanj på temat ”Möte med Gud”.

Gudstjänsten firas i Fredstorgskyrkan belägen mitt i byn vid Fredstorget i Aneby.

Predikan: Prästen och missionären Anders Göranzon, som nyss kommit hem efter fyra år som präst i Sydafrika. Mötesledare: Pastor Ulf Svensson.

Kören Vocal Voices sjunger under ledning av musikpedagog Mia Jönsson. Solister är två av körens medlemmar, Susanna Persson och Christopher Larsson.

Aneby är en bygd där den kristna tron haft ett starkt fäste i alla tider. Det växte upp missionshus och friförsamlingar i en mängd när väckelsen gick över vårt land. Svenska kyrkan har funnits i kommunens alla åtta socknar sedan medeltiden. Behovet av att samarbeta har genom åren visat sig vara allt viktigare.

AKR (Aneby kristna råd) bildades 1984.  

Genom åren har AKRs arbete med gemensamma gudstjänster, bön, dialog, samråd och samverkan fört kristenheten i Aneby allt närmare varandra. 

Producent: Karin Malmsten, SR Jönköping.