Gymnasierektor i Mark JO-anmäld

Turbulensen vid Marks gymnasieskola fortsätter. Nu har en rektor på skolan har JO-anmälts. Detta sedan en 16-årig elev som misstänktes för att vara drogpåverkad, hämtades av polisen i början av veckan, efter larm från skolan. Allmänt har starten på höstteminen varit stökig med en stor mängd elever från grundskolan som inte hade godkända betyg. Kommunens ungdomssamordnare Tommy Lönn säger att man blivit tagna på sängen av de stora problemen.

I början på veckan hämtade polisen, efter larm från skolan, en 16-årig elev som misstänktes för att vara drogpåverkad. Skolan är nu JO-anmäld där pojkens förälder tillbakavisar misstankarna och pekar på att urinprov inte visade drogpåverkan och anser att skolan handlade fel som använde uniformerad polis när de hämtade pojken på skolan inför andra elevers åsyn. På polisstationen fick han klä av sig och fick enligt egen utsago höra negativa omdömen om sin klädstil.