Vill ha försvarsmuseum i Borås

Borås stad bör inrätta ”Sjuhäradsbygdens Totalförsvarsmuseum” i lokaler på Magasinsgatan. Det föreslår Älvsborgs Regementes Officerskår och regementets kamratförening i en skrivelse till berörda kommuner och Försvarsmakten. Museet ska enligt förslaget tillvarata kulturarvet från regementets 400-åriga historia.