Skolbygge kan höja skatten i Tranemo

Tranängsskolan i Tranemo behöver renoveras och det kan innebära att skatten måste höjas i kommunen. Det säger ordföranden i bildningsnämnden Crister Persson.
Förutom en upprustning av skolan vill bildningsnämnden att kommunen bygger en ny idrottshall i anslutning till Tranängsskolan. Det skulle kosta sammanlagt 82 miljoner kronor och det blir i så fall Tranemo kommuns största investering någonsin. Att bara bygga om skolan skulle sänka kostnaderna till 68 miljoner kronor, men Crister Persson tror att det finns en förståelse för en skattehöjning bland Tranemoborna om pengarna, som i det här fallet, används till skola och idrott.