Få invandrare i politiken

Invandrare är underrepresenterade på partiernas listor inför valet i höst. Det visar en kartläggning som Sveriges Radio gjort.
Bland personerna som står på kommunfullmäktigelistorna i Västra Götaland har 7 procent invandrarbakgrund, medan invandrarna i befolkningen som helhet utgör 14 procent av invånarna. Lägst andel invandrare på sina valsedlar har centerpartiet, med 2 procent. Vänsterpartiet ligger bäst till med 12 procent invandrare på sina listor.