Lägsta arbetslösheten på tio år

Regionen har just nu den lägsta arbetslösheten på tio år. Arbetslösheten fortsätter att sjunka i länet och det beror på att det finns fler lediga jobb tillsammans med att antalet varsel har minskat.
Västra Götalandsregionen har den lägsta arbetslösheten på tio år, visar statistik från Länsarbetsnämnden. Under juli månad var 5,4 procent av länets arbetskraft öppet arbetslös, jämfört med 5,1 procent i hela Sverige. Det är framför allt inom industrin som de nya arbetena finns, där antalet lediga platser mer än fördubblats jmfrt med förra året. Enligt arbetsförmedlingen är det även gott om jobb inom transport och kundservice. Dessutom finns det ett ständigt behov av utbildad vårdpersonal. Detta tillsammans med att varslen minskat har lett till att arbetslösheten är så låg.