Störningar i (tåg)trafiken

Det var under onsdagsförmiddagen totalstopp i tågtrafiken mellan Borås och Göteborg. Detta sedan ett träd fallen över spåret i Sandared.
Bussar ersätter tills vidare tågen mellan Borås och Bollebygd

Det är också problem i trafiken på flera håll i Sjuhärad. I natt fastnade t ex långtradare på Riksväg 40 vid Torhult öster om Ulricehamn - fortfarande vid 10-tiden var det problem med framkomligheten där.
Flera vägar har också helt eller delvis blockerats av nedfallna träd, bland annat på vägen mellan Hulu-Vegby, vid Haganäs, och på gamla varbergsvägen mellan Rydal och Seglora.

Några allvarligare trafikolyckor har dessbättre inte inträffat