Politiker glömmer funktionshindrade

Funktionshindrade och deras situation borde få en större plats i dom politiska partiernas valmanifest - det tycker Edde Piper i Ulricehamn, som själv är funktionshindrad.
Edde Piper har tack vare LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - personliga assistenter, som Gunilla Forsberg, som bland annat översätter det Edde vill säga från en symboltavla. LSS kom 1994, men sen dess har det politiska intresset för funktionshindrade svalnat tycker Edde, inte minst från Folkpartiet som var drivande i LSS-frågan. Edde Piper är mycket politiskt intresserad och har tagit del av partiernas program inför valet men tycker det finns alltför lite om dom funktionshindrade den här gången, även om han har stort förtroende för socialdemokratiska riksdagskvinnan Sonja Fransson. Politikerna borde mer aktivt och praktiskt försöka sätta sig in dom funktionshindrades situation men samtidigt behandla dom som jämlikar. Men det är också viktigt att dom funktionshindrade själva gör mer väsen av sig, menar Edde Piper.