Svenskt Konstsilke läggs ner helt

Wäfveribolaget kommer inte att göra som det tidigare sagts och flytta produktionen vid Svenskt Konstsilke i Borås till Estland.
Men det är inget positivt besked företagsledningen kommer med, för istället ska produktionen säljas eller helt enkelt läggas ner.

Enligt Wäfveribiolaget finns ingen ekonomisk vinst i att genomföra flytten till Estland.