Underhållsskyldiga i skuldfälla

Den som är skyldig att betala underhåll till sina barn och som av olika skäl kommer efter med betalningarna kan hamna i en omöjlig situation. För även om man börjar betala underhållet punktligt igen, så får man nya prickar i kronofogdens register.
Eftersom man måste börja betala av sin skuld innan man betalar det nya löpande underhållet, så ökar skulden i ena änden samtidigt som man betalar av i den andra. Det gör att det är nästan omöjligt att bli skuldfri och därmed är det svårt att exempelvis få låna pengar eller skaffa telefonabonnemang. I Sjuhärad förekommer 1600 personer i kronofogdens register på grund av obetalda underhåll.