Fortfarande fler sjuka

Sjukskrivningarna fortsätter att öka. I Västra Götaland har Försäkringskassans kostnader för sjukskrivningar ökat med över en miljard kronor på ett enda år.
I april i år hade 46000 av invånarna i regionen varit sjukskrivna i mer än en månad. Enda ljusglimten i sammanhanget är att ökningstakten minskat något när det gäller sjukskrivningarna, men ökat har de gjort ända sen 1997, enligt Försäkringskassan.