Sjukskrivningarna minskar i Mark

Sjukfrånvaron hos dom kommunanställda i Mark minskar nu för första gången på många år.
Första halvåret i år uppgick sjukfrånvaron i snitt till 15 dagar per anställd jämfört med drygt 16 dagar samma period förra året. Pelle Pellby är socialdemokratiskt kommunalråd i Mark berättar att projektet benämnt FRIS-projektet, som främst riktat sig till kommunens drygt 200 långtidssjukskrivna, har efter ett halvårs tid hjälpt flera av dom tillbaka till arbetslivet - ibland med nya arbetsuppgifter eller nya arbetsgivare. Jämfört med förra halvåret så har sjukfrånvaron bland alla kommunanställda minskat med 7 procent. Numera är också dom som inte haft någon sjukdag alls i majoritet - 51 procent jämfört med 49 procent samma tid förra året. Det är framför allt inom social- och fastighetsförvaltningen som sjukfrånvaron minskat. Men Pelle Pellby är långtifrån nöjd med dom siffrorna, det måste bli ännu bättre och det hoppas man åstadkomma genom bland annat ett tätare samarbete mellan dom lika förvaltningarna och nämnderna för att hitta bra metoder.