Kronofogden missnöjd med egna systemet

Många föräldrar i Sjuhärad har hamnat i kronofogdens register, sen de kommit efter med att betala underhåll till sina barn. En skuld som ofta är nära nog omöjlig att komma till rätta med. Nu får systemet kritik av kronofogdemyndigheten själv.
Dan Jering, informationschef på kronofogdemyndigheten i Göteborg anser att regelverket är för krångligt. 1600 föräldrar i Sjuhärad, mest pappor, har skulder hos kronofogden efter att de under en period inte betalat underhåll för sina barn. Eftersom de måste betala fogdens skuld har de svårt att ta sig ur systemet. Dessutom får de ständigt nya prickar, vilket gör det nästan omöjligt att få banklån, lägenhet, telefon osv. Många lever under knappa ekonomiska omständigheter, öppnar det för svartjobb, säger Dan Jering.