Väntan på maxtaxebesked

Många äldre i Sjuhärad väntar fortfarande på besked om hur stor deras avgift till äldreomsorgen ska bli, sedan maxtaxan infördes den 1 juli. Det visar en rundringning som Radio Sjuhärad har gjort.
De flesta Sjuhäradskommunerna har ännu inte hunnit skicka ut beskeden på grund av dataproblem och semestrar. På andra håll i landet har pensionärer som har fått mindre pengar kvar att leva på än tidigare överklagat sina beslut. Och även i Borås har en del överklaganden kommit in sedan beskeden skickades ut i juni. Borås kommun kommer nu att ompröva besluten för de här personerna. En faktor som skapat förvirring i Borås är att kommunen har höjt hyrorna på särskilda boenden, vilket gjort att pensionärer trott att det är maxtaxan som gett dem dyrare utgifter.