Ojämställt bland statliga chefer

Av 500 intervjuade statliga chefer i Västra Götaland hade bara en person utomnordisk bakgrund. Dessutom följer de flesta cheferna inom de statliga bolagen och myndigheterna inte fullt ut den lagstiftning som finns för jämställdhet och mångfald. Det visar en undersökning som Statstjänstemannaförbundet ST och Statistiska Centralbyrån har gjort.