Riksväg 40 stängs av vid Kyllaredsmotet

I slutet av månaden invigs den nya motorvägen mellan Kyllaredsmotet i Borås och Dalsjöforsmotet. Men för att binda ihop den gamla och nya delen av riksväg 40 måste riksvägen stängas av helt under två veckors tid.
Det kommer att leda till trafikstörningar, säger vägverkets projektledare Kjell Mårtensson:

Under tiden som den allra sista delen av nya motorvägen byggs färdigt och ansluts till den befintliga motorvägen vid Kyllaredsmotet - så måste trafiken ledas på annat håll. Nuvarande riksväg 40 blir helt avstängd i två veckor vid Kyllaredsmotet och istället leds trafiken på lokala gator som kommer ut vid Tre Snäckor. I rondellen vid Tvinnargatan och Vävlagargatan kommer dessutom den öst- och västgående trafiken att korsa varandra - och där blir det problem