Arbetsförmedlingen i ovisshet arbetsökande kommer i kläm

Arbetsförmedlingens möjlighet att bevilja arbetssökande plats i olika arbetsmarknadspolitiska program har starkt begränsats. Dessutom kommer vissa program att upphöra helt enligt regeringens nya policy. Detta oroar många arbetslösa - och på arbetsförmedlingen upplever personalen ett vaccum mellan den förra och den nya regeringens arbetsmarknadspolitik. Det säger Ann-Christin Albertsson på arbetsförmedlingen i Borås:

- Vi  vet i dag inte vilka pengar vi kommer at få nästa år, därför arbetar vi lite i et vacuum just nu, säger Ann-Christin Albertsson.

Det finns exempel på arbetssökande som nu inte kommer in i åtgärder eftersom arbetsförmedlingen bara får låta arbetssökande komma in i en åtgärd om en annan person slutar med en åtgärd.