Svårt sargade kroppar omhändertagna

Kvarlevorna av de tre flygarna från Borås som störtade i havet söder om Trelleborg för 4 veckor sedan har nu bärgats. I går kväll togs det mesta av vrakresterna från planet upp. I dag under lördagens har det som finns kvar av kropparna tagits om hand efter att ubåtsbärgningsfartyget kommit in i hamn.

Kropparna förs under lördagsförmidagen till den Rättsmedicinska Anstalten i Lund för DNA-identifiering.

Den svart lådan, som bärgade samtidigt, och som INTE innehåller några inspelade röster men uppgifter om höjd, fart och motorinställning ska skickas till Tyskland för analys och något orsak till oyckan kan ännu inte fastställas.

Enligt haverikommisionen var bärgningen i går kväll mycket besvärlig med hård vind, kraftiga strömmar och dålig sikt på 42 meters djup där olyckplanet låg.