Ska det tystna på Remmene skjutfält?

Herrljungas och hela västsveriges skjutfält Remmene kan komma att stängas i höst. Försvarsmakten håller just nu på att utreda framtiden för ett antal militära skjutfält och övniningsområden i landet. Ett av dem är just Remmene.
Den militära verksamheten på Remmene är strängt reglerad av miljöregler, men politiker ur skilda läger har genom åren kämpat för att fältet ska läggas ned. Det skulle inte bara få slut på bullret utan också öppna stora områden som Herrljunga tätort kan växa på i framtiden. Just nu håller försvaret på att utreda framtiden för cirka 45 övnings- och skjutfält från Falsterbo till Kalix. Enligt Torbjörn Lundkvist på Högkvarteret i Stockholm väntas ett beslut någon gång under hösten för de flesta områdena. Alla alternativ utreds och det finns inga heliga kor, menar han.