Dålig städning i Vårgårdaskolor

Efter miljöronder på skolorna i Vårgårda kommun fick samtliga skolor anmärkningar. Det vanligaste problemet är att det städas för sällan.
Enligt miljöinspektör Eva Bayard har samtliga skolor i Vårgårda fått anmärkningar vid dom miljöronder som genomförts. I ett PM till tekniska förvaltningen pekar miljönämnden ut de allvarligaste bristerna i elevernas arbetsmiljö. Samtliga skolor har fått anmärkning för att det städas för dåligt och för sällan. Skolorna anser inte att dom har råd med mer städning. I en del klassrum är ventilationen för dålig och i vissa skollokaler är ljudnivåerna för höga.