Fler poliser ger färre olyckor

Det mest effektiva sättet att få ner hastigheten på vägarna, och därmed minska olyckorna, är att fler poliser finns ute i trafiken. Det visar forskning på Statens väg- och trafikforskningsinstitut, VTI. Trots det har antalet trafikpoliser i boråsområdet mer än halverats de sista 20 åren.
- Det blir en naturlig följd, säger Thomas Winberg, polisinspektör vid trafikpolisen i Borås. Är risken för upptäckt mindre så blir det fler felbeteenden.