Ovisst om sopförbränning

Fortfarande vet inte Borås hur många kommuner som vill bränna sopor i den planerade anläggningen. Trots att Borås högste politiker i början av sommaren skrev brev till alla sjuhäradskommuner har hittills bara ett fåtal svarat.
Borås får inte dom svar man vill av de andra sjuhäradskommunerna. Istället utrrycker flera kommuner förvåning över Borås agerande. Bakgrunden är att Borås har mycket långt gångna planer på att bygga en stor sopförbränninganläggning. Borås fick tillstånd för anläggningen i början av sommaren men man vet inte hur stor kapacitet den ska ha. Hur många av sjuhäradskommunerna tänker bränna sitt avfall i anläggningen är en fråga som sedan nästan ett år diskyterats i en arbetsgrupp där alla kommuner är representerade. Gruppen har gått igenom omfattande analyser och olika typer av samverkan har diskuterats. Förvåningen blev därför stor när Ulf Sjösten, moderat och kommunstyrelsen ordförande skrev till sjuhäradskommunerna och ville ha ett snabbt besked om kommunerna tänkte använda sig av den planerade anläggningen. Tranemo och Mark har svarat och uttrycker förvåning över Sjöstens brev. I Mark använder man ordet märkligt när man beskriver Ulf Sjöstens brev. I Mark vill man avvakta arbetet i arbetsgruppen. För Tranemo och Svenljunga, som skrivit kontrakt med Halmstad, blir det ingen förbränning i Borås under de närmaste fem åren.