Personalbrist på Länsstyrelsen drabbar lantbruket

Länsstyrelsen i Västra Götaland hinner inte längre med alla sina arbetsuppgifter. Till exempel kan inte markägare anlägga så mycket våtmark som de vill även om pengarna finns eftersom myndigheten inte hinner handlägga ärendena.
Enligt Länsstyrelsen beror det på att det inte finns pengar till att ta in den extra personal man skulle behöva.