Kommunen vill ta ansvar

Markbon Pierre Börjesson har råkat illa ut när kommunen vill göra industriområde av tomten där hans hus ligger. Han känner sig pressad att sälja sitt hus till underpris, trots att kommunen tackade nej till att köpa samma hus för sex år sedan.
Enligt ledande politiker måste kommunen nu ta sitt ansvar.

Pierre Börjesson har upplevt tuffa tag från kommunens förhandlare. Han är missnöjd med priset ha erbjudits.
Under åren har han lagt ner åtskilligt på sitt hus, men nu känner han sig tvingad att sälja till underpris.

För sex år sedan så sade kommunen nej till att förköpa hans hus. Enligt handlingarna hävdade kommunens exploateringsingenjör och fastighetschef att kommunen inte har något intresse därför att området där huset ligger var klassificerat som allmän plats och naturmark. 

Nu säger kommunens högste politiker, kommunstyrelsens ordförande centerns Lars-Olof Johansson, att han tycker synd om Pierre som hamnat i en besvärlig situation utn egen förskyllan och Lars-Olof Johansson utgår från att kommunen kommer att agera med sans och måtta.