Boende förlorade strid om bergtäkt i Aplared

Det blir en bergtäkt i Aplared. Det står klart efter att miljödomstolen avslagit överklagandet från de kringboende. Miljödomstolen gick helt på länsstyrelsens linje, och ger Fristad Express fortsatt tillstånd till att bygga en bergtäkt.

Bergtäkten har väckt massiva protester från de som bor runt omkring. Per-Ander Johansson bor knappt 500 meter från området, närmast av alla de trettiotal som överklagade länsstyrelsens beslut, och så här sa han när miljödomstolen var och tittade på platsen: Men protesterna kommer inte bara från de boende utan också från biologer som hittat den sällsynta och fridlysta flodpärlmusslan i Hökarbäcken som flyter förbi platsen. Linnea Jägrud är biolog på Skogsstyrelsen, och den som upptäckte musslan: Men miljödomstolen menar alltså att Aplared är en bra plats för bergtäkten och då får både oroliga grannar och fridlysta flodpärlmusslor stryka på foten. Domen kan överklagas till miljööverdomstolen, men då krävs prövningstillstånd.