Tvist om vem som ska betala försenar ny mottagning

Snart öppnas en ny barn- och ungdomsmottagning i Borås. Men sjukvårdspolitiker på olika nivåer inom region är änu inte överens om VEM som ska betala!
Sedan ett par år tillbaka har hälso- och sjukvårdsnämnden i Borås arbetat med projektering av en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning i Borås. En mottagning som INTE ska ligga på lasarettet, en mottagning där skolhälsovården, sjukhusvården och delar av psykiatrin möts för just barnens bästa. En sådan här samordnad mottagning vore bra, tycker alla inblandade. På mottagningen skulle en rad problem kunna lösas innan problemen vuxit sig för stora för de som behöver hjälpen. Idag pekar allt på att mottagningen blir av, med två läkare, två sjuksköterskor och administrativ personal. Problemet just nu är bara att hitta en lämplig finansiering. Det vill säga - politikerna måste komma överens om vem som ska betala kalaset på sammanlagt cirka fem miljoner kronor. Ett litet problem eftersom mottagningen ska vara just gränsöverskridande och att olika nämnders pengar inte lätt flyttas på. Birgitta Svensson, hälso- och sjukvårdschef i Sjuhärad, tror att problemet med vem som ska betala går at lösa. - Förhoppningsvis har vi löst finansieringsfrågan i höst så att verksamheten kan koma igång inder nästa år, säger Birgitta Svensson, hälso- och sjukvårdschef i Sjuhärad Ärendet tas upp på Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhärad den 22 augusti. (