Hoppas på snabb vägutbyggnad

Det socialdemokratiska kommunalrådet Pelle Pellby i Marks kommun hoppas att riksväg 41 ska rustas upp tidigare än vad planerats. 

Pelle Pellby finns med i en grupp som bereder de politiska besluten i Västra Götalandsregionen.
Där hoppas han med hjälp av utredningar från Sjuhärads kommunalförbund kunna påskynda arbetet på 41:an.
I utredningarna prioriteras utbyggnad av riksväg 41 och länsväg 156. 

Pelle Pellby kan också tänka sig att Marks kommun förskotterar pengar för en snabbare vägutbyggnad.