Mona om läget i Beirut

I Libanon i mellanöstern är det återigen oroligt. Tre månader efter senaste kriget, begravdes idag en mördad hög politiker, Pierre Gemajel, under vredgade protester.
Mona Nasser Ahldin föddes i Libanon, växte upp i Borås, och bor nu tillsammans med man och barn återigen i Beirut.