Länsstyrelsen backar om designhus

Länsstyrelsen backar nu och tillåter det så kallade designhuset vid Viskan i Borås, nedanför Carolikyrkan.

Länsstyrelsen har tidigare velat försena bygget medan kommunen utredde den kylanläggning med ammoniak som finns under parkeringsplatsen där designhuset ska stå.

Men sedan kommunen nu svarat att man redan påbörjat flytten av kylanläggningen till Pantängen vid Ryaverket, godkänner Länsstyrelsen detaljplanen och därmed designhuset.