Datachips testas inom sjukvården i Ulricehamn

En helt nytt sätt för sjukvården att snabbt få fram personuppgifter och patienters sjukdomshistoria ska prövas i Ulricehamn. Det är ett datachip som patienten har i ett kort eller ett halsband, som är kopplat till en dator med uppgiter om identitet, sjukdomar och mediciner. Med hjälp av en handdator kan ambulanspersonalen då snabbt få information om patienten, vilket inte minst är viktig vid medvetslöshet. Det innebär både bättre behandling i ambulansen och bättre mottagande vid framkomsten till sjukhus.

Förhandlingar pågår med kommunens äldreomsorg, och pensionärsorganisationer. Även ett par större arbetsgivare som Vägverket och ett försäkringsbolag har visat intresse.