Fler regionanställda födda i utlandet

Landstingen i landet har alltfler anställda som är födda i ett annat land än Sverige. På fem år har antalet anställda födda i utlandet ökat med 22 procent vilket motsvarar en ökning av andelen anställda födda i utlandet med 10 procent.
Det visar färska siffror från Landstingsförbundet. Idag är t ex var femte läkare född i utlandet. Var tionde av alla anställda i Västra Götalandsregionen är födda i ett annat land än Sverige, vilket är lika stor andel som genomsnittet i hela landet.