Fastighetsskatten höjs för flertalet i Sjuhärad

Mer än 8 av 10 småhusägare i Sjuhärad får högre fastighetsskatt i år. Det visar uppgifter från Villaägarnas riksförbund, som bygger på den nya regeringens skatteförändringar. Över 90 procent av fastighetsägarna i Svenljunga får höjd skatt, medan det i Tranemo finns störst chans till en sänkning av fastighetsskatten.

På sikt har regeringen tänkt ta bort fastighetsskatten, och ersätta den med en obligatorisk kommunal avgift, som enligt den borgerliga alliansen ska vara ”låg”, men vad det kan betyda är inte klart än. I väntan på detta blir det bland annat en gräns för hur mycket värdet av tomtmarken som ska beskattas. Utfallet för Sjuhärad är att nästan alla fastighetsägare i Svenljunga, 96 procent, får höjd fastighetsskatt. Också i Mark och Vårgårda får mer än nio av tio höjd skatt i år. Höjningen i genomsnitt hamnar mellan 200 och 400 kronor per år. I Tranemo finns största chansen till lägre fastighetsskatt - ungefär var tredje villaägare får lägre skatt, i genomsnitt ungefär en 100-lapp lägre. Största vinnarna på nyordningen finns bland dem som äger attraktiva villor i storstädernas närhet.