Tog fel på magsäck och tjocktarm

Södra Älvsborgs sjukhus anmäler två händelser till socialstyrelsen enligt Lex Maria, bland annat placerades en dräneringsslang på fel ställe i magen på en patient.

I första fallet var det en 48-årig man som genomgick en galloperation, där kirurgen av misstag tog bort en del av den så kallade gemensamma gallgången. Gallvägarna fick istället rekonstruerades med hjälp av tunntarm.

I det andra fallet var det en 71-årig man som opererades för brustet sår i tolvfingertarmen. En slang lades in för att dränera magsaft, men av misstag placerades slangen i grovtarmen i stället för i magsäcken.