Inget nytt namn på Kronängsparken

Det tycks inte bli något namnbyte på Kronängsparken på Norrby. Arne P Johansson, föreslog för ett år sedan som vänsterpartist, att parken skulle byta namn eftersom många förknippar den med idrottsföreningen Kronäng, som verkar i södra Borås. Men så verkar det alltså inte bli.

Borås Stads namnberedning håller inte med och menar att namnet Kronäng användes i flera sammanhang på Norrby före ombyggnaden av Norrbygärde på 60-talet.

Däremot går man med på ett namnbyte av fotbollsplanerna i Kronängsparken. De ska få byta namn från Kronängsplanen till det de kallas av norrbyborna idag, alltså Norrbyvallen.