Personalprotest mot nedläggning

Personalen på Kullabyns demensboende i Torestorp i Marks kommun, protesterar nu mot planerna på att lägga ner demensboendet.

Sparåtgärder inom socialnämnden gör att politikerna vill göra om demensboendet till seniorboende i stället - men personalen anser att de dementa har rätt att få bo kvar i sin hemtrakt och inte placeras någon annanstans i kommunen.

Personalen undrar också vilka det är i Torestorp som vill flytta in i det tänkta seniorboendet.