Misshandlade kvinnor får hjälp

Projektet Utväg hjälper misshandlade kvinnor i Sjuhärad. Hittills har 180 kvinnor i bygden som polisanmält att de blivit slagna eller hotade av sina män har blivit kontaktade och många har fått hjälp.
Projektet startade i februari och är en samordning mellan de myndigheter som kommer i kontakt med relationsvåld och har som mål att hjälpa kvinnorna och deras familjer. Ett 40-tal kvinnor och 10 män har hittils kommit på samtal hos utväg.