Ersättning till polis överklagas

Rikspolisstyrelsen tycker inte att en polisman från Vårgårda, vars bil utsattes för skadegörelse utanför polishuset i Vårgårda, skall få någon ersättning.

Rikspolisstyrelsen överklagar en dom i länsrätten som gav polismannen rätt till ersättning.

Polismannen, som jobbar mycket med ungdomar i Vårgårda, anser att det är helt klart att skadegörelsen på bilen var riktad mot honom som polisman.