Stationshuset i Horred stängs

Marks kommun vill stänga stationshuset i Horred. Under dagtid används väntsalen av skolungdomar i väntan på tåg eller skolskjuts.

Kommunen betalar årligen 20.000 kronor för lokalen och städning.
Motiveringen till att kommunen nu vill stänga är att man inte hyr lokaler någon annstans i kommunen för skolelever som väntar på skolskjuts.