Inga hårdare regler för minkfarmar

Det blir inga hårdare krav på minkfarmar. Till gädje för bland annat sjuhäradsbygdens minkfarmare avslog som väntat riksdagens jordbruksutskott den förra regeringens proposition som förväntades leda till slutet för minkuppfödning för pälsproduktion i Sverige. Utskottet anser dock att det behövs satsning på mer forskning och metodutveckling så att branschen kan förbättra djurskyddet.