Korv utan kött i EU

Korvklassikerna prinskorv och wienerkorv är hotade. En EU-anpassning av Livsmedelsverkets regler gör att kraven på vad korvarna måste innehålla kommer att försvinna.
Per-Åke Magnusson på Allmans Kött & Chark i Borås befarar att det här kan påverka korvarnas kvalitet och rekommenderar konsumenterna att bli bättre på att läsa innehållsföreteckningen på korvpaketen när namnskyddet försvinner.