Ingen större brist på lärare

Bristen på lärare tycks inte vara något större problem i Sjuhärad inför skolstarten. Av de fyra kommuner och tre kommundelsnämnder i Borås som SR Sjuhärad varit i kontakt med är det bara Mark och Tranemo som saknar lärare inför skolstarten.
Mark har tre lediga lärartjänster och Tranemo en. Bara Tranemo och Viskafors kommundel i Borås tycker att det varit svårare att rekrytera lärare i år än tidigare. Övriga anser att det varit ungefär lika svårt som tidigare eller till och med lättare.