Löfte om all-aktivitetshus uppfylls i Bollebygd

Det länge planerade all-aktivitetshuset i Bollebygd blir snart verklighet. Ikväll hålls ett andra informationsmöte där bland annat nya ritningar för det som kallas Krafthuset ska redovisas.

Frågan om ett all-aktivitetshus har länge diskuterats i Bollebygd. Nu är alla beslut fattade, ritningar och planer är klara - bara upphandling med hantverkare återstår. Invigningen planeras till våren 2007.

Och en stor del i det nya all-aktivitetshuset är tänkt för ungdomarna. Den nuvarande fritidsgården på skolan läggs så småningom ner - det blir istället det nya huset som kommer att bli träffpunkten. Och ungdomarna har fått vara med och påverka i många delar.