Oklart med Mogadeponin

Tiden börjar rinna ut för Mogadeponin i Svenljunga. Fram till årsskiftet får den användas som mellanlagringsplats för slammet från Elmo Leather. Men ännu finns ingen lösning på vad som ska hända sedan.

Tanken är att hitta en lösning där slammet kan tas tillvara i stället för att köras bort.
Med vissa tillsatser skulle slammet kunna användas för att täcka och återställa den gamla soptippen. Det skulle både kommunen och Elmo Leather tjäna pengar på.
Problemet är bara att man ännu inte kommit fram till hur slammet ska förvandlas till hållbart konstruktionsmaterial. Kommunen och Elmo träffas då och då, men analyserna av testerna dröjer och hittills han man inte kommit fram till den lösning som alla hoppas på.
Nu börjar tiden att rinna ut eftersom Mogadeponin bara får användas för mellanlagning fram till årsskiftet. Därför kommer kommunen nu att börja fila på en dispansansökan till länsstyrelsen för att få fortsätta att använda Mogadeponin ytterligare ett antal månader.
Hur länge är det ingen som vet idag.