70 varslas på TA i Ljung

Företaget Tour & Andersson i Ljung, varslar 70 av drygt 500 anställda om uppsägning. En del av produktionen ska flyttas till Estland.
Enligt företagets förslag blir 53 arbetare och 17 tjänstemän blir överflödiga. I går fick personalen information. Det är första gången som Tour & Andersson flyttar egen tillverkning till ett lågkostnadsland. Den tillverkning som skall flyttas är inte olönsam men man vill förbättra kostnadsläget. Enligt platschefen Michael Sjöberg har företaget en långsiktig strategi att flytta ut arbetsintensiv tillverkning. Det kan leda till att fler jobb försvinner i framtiden. Tour & Andersson räknar med att en del av övertaligheten kan lösas genom avtalspensioner förutom rena uppsägningar. Tour & Andersson ingår i den brittiska industrikoncernen IMI.