Skärpta krav för textilföretag

Borås kommuns reningsverk vägrar i fortsättningen att ta emot avloppsvatten från Göta Färgeri och Rydboholms Textil om inte de båda företagen uppphör fullständigt med sina utsläpp av flamskyddsmedel.
Borås kommun har haft problem med fosfor som man inte lyckats neutralisera i reningsverket på Gässlösa utan som fortsatt ut i Viskan. Så småningom kunde man hitta orsaken i de flamskyddsmedel som Göta färgeri och Rydboholms Textil, utan kommunens vetskap och tillstånd, släppte ut. För sex år sedan upptäckte man liknande utsläpp från Borås Wäfveri, som då tvingades till dyra miljöåtgärder. Kostnaderna för investeringen gjorde att man förlorade en order på kamoflagenät till just Göta Färgeri och Rydboholm. Idag släpper inte Borås Wäfveri ut flamskyddsmedel, men det gör alltså de båda andra, som nu anmälts till åklagare. På såväl Göta Färgeri som på Rydboholms Textil är man upprörda över det totalstopp som Borås kommun inför från den 15 september och har föreslagit en 75-procentig reducering. Men synpunkterna avslås fullständigt i det förslag som gatunämnden ska diskutera i morgon. Kommunen menar att man gång på gång har krävt åtgärder av bolagen och att de borde ha kontaktat kommunen innan de överhuvud taget började använda flamskyddsmedel. Dessutom finns det ingen anledning att Göta Färgeri och Rydboholms Textil ska slippa miljökrav som Borås Wäfveri följer.